รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:05:50

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 340900023 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : พระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/05/2563
ขนาดตันกรอส : 9.94 ขนาดตันเน็ต : 6.76
กว้าง : 2.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 14 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ