รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:38:45

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 339001303 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 30.73 ขนาดตันเน็ต : 20.89
กว้าง : 4.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.8 เมตร ยาวฉาก : 14.2 เมตร ลึก : 2.18 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส