รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:26:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 342600873 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/12/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/12/2563
ขนาดตันกรอส : 21 ขนาดตันเน็ต : 14
กว้าง : 3.32 เมตร ยาวตลอดลำ : 21.9 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/001152-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 80 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 19-DEC-19 สิ้นสุดวันที่ : 19-DEC-20