รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:09:25

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 343400755 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : หนองคาย เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2563
ขนาดตันกรอส : 1.4 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 1.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 9 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .48 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ