รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:09:43

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 341200670 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 157.07 ขนาดตันเน็ต : 134
กว้าง : 7.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 24.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงกรวดหรือทราย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ