รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 01:21:52

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 345700656 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครสวรรค์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : เชียงราย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 19.8 ขนาดตันเน็ต : 13.46
กว้าง : 3.72 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.22 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ