รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:38:29

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 361000870 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/12/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/12/2563
ขนาดตันกรอส : 12.04 ขนาดตันเน็ต : 8.19
กว้าง : 2.68 เมตร ยาวตลอดลำ : 20.17 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .89 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/001157-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 80 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 23-DEC-19 สิ้นสุดวันที่ : 19-DEC-20