รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:22:38

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 361005066 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : นนทบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 04/11/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/11/2565
ขนาดตันกรอส : 37.51 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 4.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.5 เมตร ยาวฉาก : 15 เมตร ลึก : 2.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ