รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:05:42

รายละเอียด

ขจร KHACHON

เลขทะเบียน : 375701218 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เชียงใหม่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : เชียงราย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 14.71 ขนาดตันเน็ต : 10
กว้าง : 3.54 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.65 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ