รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:24:53

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 361005139 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/11/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 26/11/2563
ขนาดตันกรอส : 35.86 ขนาดตันเน็ต : 24.38
กว้าง : 3.64 เมตร ยาวตลอดลำ : 26.75 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 000-PPA418-002061 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 120 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 12-DEC-18 สิ้นสุดวันที่ : 12-DEC-19