รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:02:19

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 351001468 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/11/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 26/11/2563
ขนาดตันกรอส : 28.75 ขนาดตันเน็ต : 19.55
กว้าง : 3.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 27.36 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.09 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 000-PPA418-002055 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 120 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 12-DEC-18 สิ้นสุดวันที่ : 12-DEC-19