รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:00:42

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 384100623 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : หนองคาย เมืองท่าออกใบอนุญาต : ขอนแก่น
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2563
ขนาดตันกรอส : 7.6 ขนาดตันเน็ต : 5.17
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ