รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:44:08

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 441002324 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 271 ขนาดตันเน็ต : 231
กว้าง : 8.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 28.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 3.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส