รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:32:31

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 391003078 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 87.95 ขนาดตันเน็ต : 74.76
กว้าง : 7.65 เมตร ยาวตลอดลำ : 24.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : บรรทุกรถขุดตักดิน
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ