รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:24:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 391003086 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กลุ่มตรวจการเดินเรือ
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 27/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/09/2565
ขนาดตันกรอส : 102.56 ขนาดตันเน็ต : 87.18
กว้าง : 7.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 21.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : บรรทุกรถขุดตักดิน
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ