รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:35:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 392301209 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตราด เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตราด
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 17.24 ขนาดตันเน็ต : 11.72
กว้าง : 3.57 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.58 เมตร ยาวฉาก : 12.73 เมตร ลึก : 1.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส