รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:40:58

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 399001143 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 15.14 ขนาดตันเน็ต : 10.3
กว้าง : 3.91 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.48 เมตร ยาวฉาก : 11.88 เมตร ลึก : 1.26 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย