รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:12:45

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 398301532 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : ภูเก็ต
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 31/08/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 30/03/2563
ขนาดตันกรอส : 3.02 ขนาดตันเน็ต : 2.05
กว้าง : 3 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 001-MS-2019-0019319 (PAH) จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 18 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 31-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 31-MAR-20