รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:54:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 391004197 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/12/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/12/2563
ขนาดตันกรอส : 19 ขนาดตันเน็ต : 13
กว้าง : 3.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 21.4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.17 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/001106-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 80 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 18-DEC-19 สิ้นสุดวันที่ : 18-DEC-20