รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:43:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 409000629 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2563
ขนาดตันกรอส : 13.77 ขนาดตันเน็ต : 9.36
กว้าง : 3.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.5 เมตร ยาวฉาก : 12.8 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดสงขลา ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 15 ไมล์