รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:14:36

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 401300025 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : พระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 16/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 15/05/2563
ขนาดตันกรอส : 17.6 ขนาดตันเน็ต : 11.99
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.9 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ