รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:32:36

รายละเอียด

ศพท.ภก. 2 SOR.PHOR.THOR.PHORKOR. 2

เลขทะเบียน : 411000596 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : สตูล
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2563
ขนาดตันกรอส : 5.02 ขนาดตันเน็ต : 3.41
กว้าง : 2.42 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.27 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.36 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ