รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:54:47

รายละเอียด

สาธร 2 SATHON 2

เลขทะเบียน : 411000546 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 07/10/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 06/10/2563
ขนาดตันกรอส : 33.7 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 4.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 18.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : UP-I-62054090 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 60 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 07-OCT-19 สิ้นสุดวันที่ : 07-OCT-20