รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:28:59

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 410900303 IMO : 9196759
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 19/10/2565
ขนาดตันกรอส : 279 ขนาดตันเน็ต : 190
กว้าง : 8 เมตร ยาวตลอดลำ : 35.6 เมตร ยาวฉาก : 34.1 เมตร ลึก : 4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ