รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:19:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 421000085 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตราด
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 11/03/2563 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/09/2563
ขนาดตันกรอส : 240.08 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 12.19 เมตร ยาวตลอดลำ : 35.11 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : DB-63-63/000024 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 240 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 11-MAR-20 สิ้นสุดวันที่ : 11-MAR-21