รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:16:56

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 412100721 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระยอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ระยอง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 07/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 25/04/2563
ขนาดตันกรอส : 1.25 ขนาดตันเน็ต : .85
กว้าง : 1.52 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .72 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดระยอง ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 36-63-62/000243 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 5 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 26-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 26-APR-20