รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:26:07

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 421002095 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 13/06/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2563
ขนาดตันกรอส : 426 ขนาดตันเน็ต : 128
กว้าง : 9 เมตร ยาวตลอดลำ : 38.3 เมตร ยาวฉาก : 33 เมตร ลึก : 3.3 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : PV000072-19NBK จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 144 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 03-JUN-19 สิ้นสุดวันที่ : 03-JUN-20