รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:56:33

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 438600749 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชุมพร เมืองท่าออกใบอนุญาต : ชุมพร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 84.34 ขนาดตันเน็ต : 57.35
กว้าง : 6.85 เมตร ยาวตลอดลำ : 22.81 เมตร ยาวฉาก : 21.11 เมตร ลึก : 2.31 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ